Det var med koen at det hele startede.

Koen er vores fineste råvare, og den skal vi værne om. Vi vil give vores dyr de allerbedste forhold og vi vil sikre at koen er i trivsel, ikke fordi vi på den måde får bedre produkter, men fordi vi kan.

Det skal være godt at være Permeco-ko. En Permeco-ko skal trives, for kun på den måde kan vi få mennesker, dyr, natur, miljø og klima til at gå op i en højere enhed.

Det er vores tanke at gentænke dele af det konventionelle landbrug på lavbundsarealer, sådan at vi kan være en vigtig medspiller i fremtidens fødevareproduktion, simpelthen fordi vi ikke kan være andet bekendt.

I Permeco tror vi på, at hvis vi passer på det vi har og udnytter det vi har, på den klogeste måde, kan vi løfte opgaven med de store udfordringer som landbruget står i.

Vores arbejde med koen.

En moderne malkeko, fodres i dag med foder der er skræddersyet til at den skal yde omkring 11.000 kg mælk årligt. Det er markant mere end hvad en malkeko ydede for 30 år siden og stigningen er ikke opnået udelukkende ved at fodre koen med en top tunet kost, det er især opnået igennem avl. Det har skabt en meget højtydende malkeko, men det har også skabt en malkeko, som ”kun” er højtydende.

Avlsarbejdet henimod den høje malkeproduktion har haft den konsekvens, at Malkekøer er blevet mere skrøbelig. Den nyeste forskning viser også at avlsprocessen har medvirket til at den moderne malkeko har en genetisk sammensætning, som gør den  mere modtagelig overfor stress.

I Permeco vil vi have at vores dyr trives. De skal have det godt og være skabt til at gå på de fugtige lavbundsarealer uden at der er en forhøjet risiko for sygdom. 

Derfor iværksætter vi et større avlsarbejde, vi omlægger hele vores arbejdsgang og vi bygger nye stalde.

Vi vil i Permeco skabe dyr der er sunde og raske, og som kan vokse og trives med det der vokser her i Ribemarsken, nemlig græs. Vi letter trykket på vores dyrs organismer, ved at tage klimatungt foder fra dem, og erstatte det med foder der er meget mere naturligt for en ko at spise. Det vil betyde en nedgang i mælkeproduktionen, men det vil være det værd. Det vil give meget mere trivsel i dyregruppen.

Samtidigt er vi gået i gang med et større avlsarbejde. Vi vil væk fra at vores dyr er special designet mælkemaskiner. Vi vil skabe en ny ko, som ikke har de gængse indavlsproblemer, og som er nøjsom og passer ind i Permeco tankegangen.

I dag er dyreholdet på Projekt Klimagården en stor blanding af Sortbrogede Dansk Malkekøer, Røde Danske Malkekøer og Jersey. Alle tre typer køer er højtydende malkekøer men især Jerseykoens mælk skiller sig ud, som specielt smagfuldt, fedtholdigt og med ca. 15% mere indhold af vitaminer og mineraler end hos de andre to typer. Jerseykoens kød har også ry for at være specielt smagfuldt, især hos stude.

Hvordan fremtidens ko, vil se ud er et stort spørgsmål, fordi vi ved det ikke, den type krydsningsarbejde vi sætter i gang er aldrig prøvet før.

Første generation af permeco-koen er en krydsning af vores nuværende besætning og racen Fleckvieh. Fleckvieh er kendt som en god robust ko. Den er kendt for sin gode egenskaber til indkrydsning i besætninger, sit særdeles rolige temperament, sit smagfulde kød, og en stabil og smagfuld mælkeproduktion. Men den er især kendt for sin nøjsomhed. Den er kendt som en ko, der er en god afgræsser og har en høj nytteværdi.

Fleckvieh er også kendt under navnet Simmentaler, og det er som kødkvæg, vi danskere kender den bedst. Ved at krydse den nuværende besætning med Fleckvieh får vi en mere nøjsom ko, vi får en ko der er sundere fordi den ikke har de typiske indavlsproblemer og vi får en ko, som passer ind i Permeco tankegangen.

Anden generation af Permeco-koen vil være en krydsning af 1 generation og to forskellige racer.

De to forskellige racer, vi vælger at krydse ind i vores besætning er begge af eksperter vurderet til at være verdens bedste oksekød.

Vi krydser besætningen med Murray Grey, en australsk kødkvægsrace, som er kendt for sublimt oksekød, god mælkeproduktion, meget rolige temperament og sidst men ikke mindst: Murray Grey er meget gode græssere, de vil kunne leve og trives som en del af et natur bevarende ko-korps i Ribe Marsken.

Den anden race vi krydser ind i vores besætning er den Japanske race; Wagyu. Wagyu er kendt som ”Kobe kød” Verdens mest berømte oksekød. Udover de helt sublime smagsoplevelser på kød siden, er Wagyu koen en meget nøjsom race, der ligesom Murray Grey, vil kunne leve i og af det, der er i Ribemarsken, nemlig græs.

Sideløbende med indkrydsningerne i besætningen, har vi igangsat en anden type avlsarbejde.

Vi bruger en lille del af vores besætning, til at være rugemødre for to rendyrkede Wagyu og Murray Grey besætninger, og vi har allerede døbt dem; Vadehavs Wagyu.

Vil du følge med i det daglige arbejde med besætningerne på Projekt Klimagården, så se med her

Koens fremtid i Permeco