PERMECO - genanvender og ophober ressourcer

Cirkulær bioøkonomi er et af tidens helt store emner, og det bliver mere og mere aktuelt. Befolkningsvæksten stiger, og verdens ressourcer bliver mere og mere presset.

Hvad er cirkulær bioøkonomi, egentligt?

Cirkulær bioøkonomi er tanken om genanvendelse, bæredygtighed og økonomisk ansvarlighed i forhold til de ressourcer, vi er blevet tildelt. Her handler det ikke kun om producenternes økonomi, men i høj grad om jordens økonomi.

Cirkulær bioøkonomi betyder, at man producerer, så man får mest værdi ud af alle delstep undervejs. Begrebet indeholder to koncepter: På den ene side bioøkonomi og på den anden side cirkulær økonomi. EU definerer cirkulær økonomi som et økonomisk system, hvor ”værdien af produkter, materialer og ressourcer opretholdes i økonomien så længe som muligt, og generering af affald minimeres”. Definitionen på bioøkonomi i EU’s opdaterede bioøkonomistrategi fra oktober 2018 siger, at: “bioøkonomien dækker alle sektrer og systemer, som udnytter biologiske ressourcer (dyr, planter, mikroorganismer og afledt biomasse, herunder organisk affald), deres funktioner og principper. 
Kilde: Bioøkonomiens maskinrum

Sådan gør PERMECO

I PERMECO drejer det sig om at genanvende både køernes gødningsproduktion flere gange og at genbruge strøelsen. Herved udnyttes ressourcerne – og restprodukter, og alle ressourcer til forskellige formål, så der går mindst muligt til spilde. PERMECOvil komposterer biomasse og afgasset gødning. Herved udvikles en tør og fast kompost, der dels er velegnet som gødning på markerne og kan genanvendes flere gange som strøelse i stalden.