PERMECO

Fremtidens multifunktionelle landbrug

Permeco arbejder med at skabe fremtidens bæredygtige og og multifunktionelle landbrugsmodel – Kaldet Permeco-modellen

Modellen udvikles i praksis på nogle gårde i Ribemarsken, hvor der drives ca. 600 ha med 300 malkekøer – Kaldet Projekt Klimagården