Man kan ikke sige bag diget, uden at sige foran diget, i Ribe Marsken

Naturen her hos os har to vigtige scenarier, bag diget hvor marsken befinder sig er der fladt lige så langt øjet rækker sig, grønt og Ribe Å snor sig gennem landskabet.

Foran diget er Vadehavet, og her er det det evigt skiftende tidevand der bestemmer udseendet. To gange i døgnet forvandler det sig fra at være en flad mudret sandbund til at være hav, når 1 milliard kubikmeter vand pumpes ind af tidevandet. Vadehavet er verdens største tidevandsområde og strækker sig fra Holland til Blåvandshuk i Danmark.

Begge landskaber er vigtige og selvom de er så forskellige og har hver deres funktion, så hænger begge typer natur nøje sammen.

Naturen i Ribe Marsken er en vigtig ressource

Ribemarsken ligger midt i Nationalpark Vadehavet som er helt unikt og enestående marsk og tidevandsområde af international betydning.

Vadehavsområdets økosystemer og biodiversitet har stor betydning, ikke kun for egnen omkring Ribe, men er af stor betydning for klodens øvrige økosystemer, da millioner af trækfugle bruger Vadehavet som yngle- og rasteplads. Det gør Vadehavet til et af klodens mest produktive økosystemer og hvert dyr og hver en plante har en funktion som ikke kan undværes.

Derfor er Vadehavet ikke kun Nationalpark, det er også på Unesco`s Verdensarvsliste, og det sidestiller Vadehavet med Pyramiderne, Grand Canyon, Taj Mahal og Kronborg.

Det er midt i dette kæmpestore og unikke område vi befinder os. Det er ikke kun et betydningsfuldt område, det er også smukt. Vadehavet er natur. Det er vildt, utæmmet og evigt skiftende. 

To gange i døgnet skifter Vadehavets udseende og går fra mudderflader til bølger, og hvis vestenvinden blæser friskt lukkes portene i Ribediget og skaber det vi kalder bagvand.

Bagvandet er vand fra Ribe å og opland, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser i landet bag Ribediget. Derfor er marsken et unikt landskab med grøfter, løb, oversvømmelser af veje og marker der helt eller delvist står under vand, især i vinterhalvåret. Det skaber helt unikke levesteder for dyr og planter  som vi i Permeco har forpligtet os til at beskytte.

Hvilke skridt tager vi i forhold til at beskytte vores natur?

Når man driver landbrug i Nationalpark Vadehavet er der helt specielle retningslinjer der skal overholdes. Det gør vi selvfølgelig. Vi går også et skridt videre, fordi vi vil og kan passe på naturen og tror på, at ved at passe på det vi har, kan vi bidrage til at vores verdens ressourcer kan bestå.

En stor andel af Projekt Klimagårdens marker grænser direkte op til Ribe å og ifølge lovgivningen er der pligt til at sikre, at der ikke ledes næringsstoffer i åen, som derefter lander i Vadehavet. Vi tager skridtet videre, og omformer alt jord der grænser direkte op til Ribe å til kæmpe græsarealer, der holder godt på næringsstofferne.

Vi inddæmmer på den måde de marker, som der produceres på og sikrer, at der stort set ingen næringsstofudledning er. Det sparer ikke alene naturen for unødig forurening, men det sparer også på behovet for at tilføre næring til de marker der produceres på. Vores marker drives uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning.

Vi tror på at natur skal have lov til at blive ved med at være natur, og derfor er vi i gang med at udvikle nye måder til at bevare den på, og du kan følge med i vores proces lige her på siden.