Hvor skal energien komme fra?

Intentionerne bag Permeco, er at bidrage med løsninger til hvordan landbruget med mindst muligt energi forbrug kan få det bedste udbytte. Vi tror på at de løsninger som vi arbejder med, kan være med til at bevise hvor meget der kan spares, ved at tænke på en anden måde end hidtil.

Energien skal komme fra os selv. Det er vores intention at være stort set selvforsynende også på energi området, og vi har et realistisk håb om at kunne bidrage med mere energi end vi forbruger.

På markdriften vil vi spare energi ved at plante flerårige afgrøder, vi vil spare mange arbejdsgange og mange ture til og fra markerne.

Vi vil der hvor det er muligt, lade vores køer selv græsse på markerne, det sparer ikke kun transport af frisk græs, det gir trivsel for vores dyr og de vil kunne deltage i en skånsom naturbevarelse.

Vi vil bygge nye og energi venlige stalde, som der årligt kan hentes en betragtelig energibesparelse på.